item1

Vi har som mål å ta vare på og videreformidle den enkle, gode dansemusikken som ble spilt på én- og toraders trekkspill på bygdene i Sør- og Øst-Norge – herunder Akershus – i gamle dager (slutten av 1800-tallet og fremover).

Styggen på låven har jevnlig spilleoppdrag hvor vi fremfører denne dansemusikken, blant annet på øvinger i folkedanslaget «Springar’n», Akershus, og i andre sammenhenger.

Vi ønsker også generelt å fremme bruken av og interessen for durspillet (én- og toraders trekkspill) som folkemusikkinstrument – og kan bl.a. tilby kurs/opplæring på durspill for unge musikkstudenter.

Vi gjennomfører og tilbyr dessuten konsertforedrag med fremføring av musikk på durspill kombinert med presentasjon av durspillets og trekkspillet historie.

  Historie
  Repertoar
  Aktiviteter
  Spillemenn

Noen tidligere oppdrag >

Har du lyst å spille sammen med oss?

Engasjementer: Nils telefon: 905 90 846

Toppbilde