item1

Denne toradergruppen vil føre videre noe av den norske folkemusikktradisjonen.

Styggen på låven er en lystig gjeng som vil være med på å ta vare på tradisjonell toradermusikk i Norge.

Gruppens navn "Styggen på låven" er tittelen på en reinlender etter Odin Oksås som gruppen har spilt fra starten.

Vi mener at toradermusikken skal brukes som en miljøskapende samværsform.

For det meste spiller vi vals, reinlender, pols og masurka, men vi kan også trå til med springdans og snoa.

Toradergruppen startet i 1985 og består idag av 3 spillemenn. Selv om vi prøver å holde god kvalitet på spillingen, så står det sosiale i sentrum.

Vi har øvelse hver mandagskveld i Ski og har du lyst til å være med i gruppa, er du hjertelig velkommen.

Ønsker du at vi skal spille for deg, så ta kontakt med Nils på telefon: 905 90 846

  Historie
  Repertoar
  Aktiviteter
  Spillemenn
Toppbilde