item1

Skal du feire noe?

Bursdag, bryllup?

En fest med venner, kunder eller slektninger?

Eller skal du presentere norsk folkemusikk for forbindelser fra utlandet?

Skal du organisere en gammeldansaften?

Vi stiller gjerne opp og du bestemmer hva vi skal spille

Vi liker å spille til dans men kan også delta i mange andre sammenhenger.

  Historie
  Repertoar
  Aktiviteter
  Spillemenn

Vi spiller:

 

reinlender

vals

polka

masurka

hambo

finnskogpols

pols

hadelandspringer

halling

springleik

ländler

og mye annet

Engasjementer: Nils telefon: 905 90 846

Toppbilde

Vi leder også gjerne an til allsang med for eksempel Prøysen melodier eller spiller noen swinglåter.

Foto: Vegard Samestad Hansen

  Spillemenn