item1a1

Bjørn Aasheim

enrader, torader

  Historie
  Repertoar
  Aktiviteter
  Spillemenn
  Nils Halvorsen
  Bjørn Aasheim
  Ruedi à Porta

Bjørn Aasheim spiller torader. Han er født og oppvokst i Oslo og har drevet med musikk hele livet (piano og korsang). På 1980-tallet kom han inn i folkedansmiljøet i Oslo og begynte å spille durspill (torader). Han har også spilt mye til dans. De senere årene har han fattet særlig interesse for durspilltradisjonen i Hallingdal (springar og laus). Selv om vi i «Styggen på låven» først og fremst spiller runddansmusikk (og pols selvsagt!), byr Bjørn gjerne opp til en hallingspringar om anledningen byr seg.

item1b
BjrnAasheim

Foto: Vegard Samestad Hansen

Ruedi >